شکل 1
شکل 02
شکل 03
مدیریت پسماند پاکشهر

سامانه پاکشهر

اطلاعات این صفحه برای کارشناسان و مدیران پسماند شهری کاربرد دارد. برای بررسی بیشتر و مشاهده امکانات معرفی شده به صورت آنلاین لازم است ابتدا به صورت شهروند در سامانه ثبت نام کرده، سپس با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید تا دسترسی های لازم روی حساب شهروندی مورد نظر اعمال شود.

سطوح کاربری

شهروند پاکشهر

پنل شهروندی

هر کاربری که در سامانه پاکشهر فعالیت دارد ابتدا یک شهروند محسوب می شود. یک شهروند می تواند با توجه به ماهیت شغل خود نماینده یک یا چند شخص حقوقی نیز باشد.

پیمانکار پاکشهر

پنل پیمانکاری

در خدمات پسماند پیمانکاران مختلفی وجود دارند. برای هر پیمانکار بر اساس نوع فعالیتش امکانات متفاوتی در پنل پیمانکاری تعریف شده. پرسنل پیمانکاران نیز به این پنل دسترسی خواهند داشت.

مدیریت پسماند

پنل مدیریت پسماند

امکانات لازم برای مدیریت پسماند، پیمانکاران، صدور مجوزها و نظارت در این پنل قرار دارد و پرسنل سازمان پسماند به این بخش از سامانه دسترسی خواهند داشت.

ترکیب نرم افزاری

پاکشهر ترکیبی از یک سامانه جامع تحت وب و چهار اپلیکیشن موبایل است. سامانه تحت وب برای شهروندان، پیمانکاران و مدیریت پسماند در دسترس است.
اپلیکیشن موبایل شهروندان، تمامی امکانات پنل تحت وب را روی تلفن همراه ارائه می کند. اپلیکیشن دوم برای پیمانکاران جمع آوری پسماند خشک طراحی شده و اپلیکیشن سوم برای رانندگان پسماند عمرانی و ساختمانی کاربرد دارد. چهارمین اپلیکیشن برای نظارت و بازرسی خدمات پسماند است که در اختیار مدیریت شهری قرار می گیرد.

سامانه جامع مدیریت پسماند

اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن پسماند

اپلیکیشن
همه کاره شهروند

اپ تفکیک از مبدا

اپلیکیشن
تفکیک از مبدا

اپلیکیشن
رانندگان حمل

اپ نظارت پسماند

اپلیکیشن
نظارت و بازرسی